Vanliga frågor som rör insamlingen av barn- och ungdomsböcker till Svenska barnboksinsitutet

Vad är Svenska barnboksinstitutet (Sbi)?
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet (Sbi) grundades 1965 och arbetar med att främja barn- och ungdomslitteratur på en rad olika sätt. Sbi:s uppgifter är bland annat att samla in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige och främja studier och forskning om denna litteratur på alla nivåer. Institutets bibliotek består av två samlingar, en med teoretisk litteratur och en med barn- och ungdomslitteratur, den senare innehåller ca 90 000 titlar.

Vilka besöker Sbi?
Sbi:s bibliotek är öppet för alla som på något sätt är intresserade av barn- och ungdomslitteratur. Till oss kommer till exempel forskare, studenter, bibliotekarier, förläggare, illustratörer, författare, journalister och privatpersoner.

Varför behöver Sbi ett exemplar av varje barn- och ungdomsbok som kommer ut i Sverige?
För att Sbi:s samlingar och den årliga Bokprovningen med fördjupningar i teman och statistik ska bli så fullständig som möjligt är det viktigt att vi kan samla in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige. Vi får dagligen frågor från forskare, studenter, journalister och förlagsanställda om statistik över barn- och ungdomsutgivningen. För att kunna svara på dessa frågor behöver vi ha ett så heltäckande underlag som möjligt. Genom att tillhandahålla en samlad plats för barn- och ungdomsböckerna och det teoretiska materialet om denna litteratur underlättar Sbi arbetet för alla de som intresserar sig för litteraturen. Institutet bidrar också till att öka kunskapen om och förståelsen för barn- och ungdomslitteratur samt främjar forskning på alla nivåer.

Varför köper inte Sbi barn- och ungdomsböcker?
Förutsättningen för att barn- och ungdomsbokssamlingen ska hållas komplett är att förlag och andra utgivare skickar ett friexemplar av alla barn- och ungdomsböcker till institutet. Så har det varit sedan Sbi grundades 1965. Bakom beslutet står stiftarna av institutet som är Svenska Förläggareföreningen, Stockholms universitet, Sveriges författarförbund och Svenska Tecknare.

Varför får Sbi inte pliktexemplar?
Sbi inbegrips inte av pliktleveranslagen och får därför inga pliktexemplar.

Varför står det ”sbi.kb.se” i Sbi:s mailadresser?
Sbi:s mailserver och webbplatsserver ligger på Kungl. bibliotekets server därav mailadressen. Svenska barnboksinstitutet är inte en del av Kungl. biblioteket.

Vad räknas som en barn- och ungdomsbok?
Sbi följer vad förlag och utgivare klassar som en barn- och ungdomsbok samt hur Nationalbibliografin på Kungliga biblioteket definierar en barn- och ungdomsbok. Kort kan man säga att det är en bok utgiven för målgruppen 0–18 år.

Vilka barn- och ungdomsböcker samlar Sbi in?
Sbi samlar in böcker menade för barn och ungdomar 0 – 18 år. I samlingen ingår bilderböcker, textbaserade böcker som kapitelböcker, mellanåldersböcker och ungdomsböcker, faktaböcker (inte skolböcker eller läromedel), tecknade serier, sångböcker, poesi, samlingar och böcker på andra språk.

Sbi samlar även in pysselböcker om boken innehåller någon form av skönlitterär berättelse eller faktatext.

Sbi samlar även in böcker som ibland ligger i gränslandet mellan ungdom och vuxen.

Kan Sbi hjälpa mig med tips om hur jag kan marknadsföra min bok?
Sbi kan tyvärr inte hjälpa till med tips kring hur du som utgivare kan marknadsföra din bok. Sbi marknadsför heller inte enskilda titlar. 

Kan Sbi recensera min bok?
Nej, Sbi recenserar inga böcker.

Hur kommer jag i kontakt med förlag som kan ge ut min bok?
Sbi förmedlar inga förlagskontakter. En lista över förlag i Sverige hittar du på Sbi:s webbplats här: www.sbi.kb.se/sv/Utgivning-och-statistik/Utgivning/Forlag-/

Vad händer med böckerna på Sbi?
De böcker som skänks till Sbi läses, katalogiseras och indexeras med ämnesord, vilket gör dem sökbara efter genre och ämne nationellt i LIBRIS och i institutets katalog ELSA. Böckerna lånas inte ut men finns tillgängliga att läsa för våra besökare i biblioteket. Böckerna ligger även till grund för Sbi:s årliga Bokprovning.

Vad är ämnesord?
Ämnesord är ord som bland annat beskriver vad boken handlar om, var den utspelar sig och vilken genre boken tillhör. Alla böcker förses med ämnesord vilket gör att boken blir mer sökbar i bibliotekskataloger över hela Sverige.

Vad är Bokprovningen?
I Bokprovningen går Svenska barnboksinstitutet igenom föregående års utgivning av barn- och ungdomsböcker i Sverige och presenterar den genom statistik och fördjupningar i bland annat framträdande teman. Bokprovningen är därmed ett slags litteraturhistoria i mikroformat, som enbart tittar på ett enskilt år, men där jämförelser även förekommer bakåt.

I Bokprovningen görs ingen bedömning av de enskilda böckernas kvalitet. Syftet är i stället att se till hela utgivningen och bredden i utgivningen. Den som är intresserad av kvalitetsbedömningar av utgivningen av barn- och ungdomslitteratur hänvisas till dagstidningarnas och andras kritikerverksamhet och de enskilda böckerna för egen bedömning.

Bokprovningen består av öppna föreläsningar för alla intresserade, en utställning med alla årets böcker i institutets bibliotek samt en dokumentation med statistik och analyser. Begreppet Bokprovning är varumärkesskyddat av Svenska barnboksinstitutet. Läs mer om Bokprovningen här www.sbi.kb.se/bokprovning

Varför nämns inte min bok i bokprovningsdokumentationen?
I dokumentationen nämns endast ett fåtal av alla de böcker som ges ut det aktuella året. Dokumentationen är främst uppbyggd utifrån teman och det är i första hand böcker som exemplifierar dessa teman som tas med i dokumentationen. De böcker som nämns i Bokprovningen är alltså inte utvalda för att de bedöms hålla en högre kvalitet än andra böcker. Då det ges ut så stora mängder barn- och ungdomsböcker i Sverige idag är det tyvärr omöjligt att nämna ens hälften i vår dokumentation.

Fler frågor?
Mejladress rörande frågor om insamlingsarbetet är sbibokinsamling@sbi.kb.se  Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm