Varför behöver vi ett exemplar av varje barn- och ungdomsbok som kommer ut i Sverige?

För att våra samlingar och vår årliga Bokprovning med fördjupningar i teman och statistik ska bli så fullständig som möjligt är det viktigt att vi kan samla in alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i Sverige.

Vi vill ha allt!
Svenska barnboksinstitutet (Sbi) samlar på alla böcker för barn och unga som kommer ut i Sverige, även böcker på andra språk än svenska.

Förlagens och utgivarnas stöd
Förutsättningen för att vi ska kunna hålla samlingen komplett är att förlag och andra utgivare (som författare som ger ut på eget förlag till exempel) skickar ett friexemplar av alla barn- och ungdomsböcker till oss. Idag har vi drygt 90.000! barn- och ungdomsböcker i våra samlingar som sträcker sig flera sekel bakåt i tiden ända till 1601.

Sökbara genom ämnesord
De böcker som skänks till Sbi förses med ämnesord så de blir lättare att hitta i LIBRIS (den nationella biblioteks-databasen) och i vår katalog ELSA. Böckerna lånas inte ut men finns tillgängliga för våra besökare (studenter, forskare, bibliotekarier, lärare, journalister, förlagspersoner bl a).

Underlag för Bokprovningen
Årets böcker står exponerade i vårt bibliotek och visas i en stor utställning under våren, då vi genomför Svenska barnboksinstitutets Bokprovning. Under perioden presenterar vi även en dokumentation över årets barn- och ungdomsboksutgivning med fördjupningar i teman och statistik. Bokprovningen har ett tydligt genomslag i media och dokumentationen används och citeras i många olika sammanhang.

Kontakta oss gärna för ytterligare information om Sbi:s organisation och verksamhet.

Läs mer om Bokprovningen.

Nya böcker 2013

Portas Jungfruspegel, 1601

Sbi har den andra utgåvan av Conrad Portas Een sköön och härligh jungfru speghel, 1601. Den första svenska utgåvan kom 1591 och finns på Kungliga biblioteket.Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm