Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning. Logga


E-tidskrift
Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning

är Sveriges enda vetenskapliga tidskrift med fokus på barnlitteraturforskning och ges sedan 2010 ut som e-tidskrift. 
Artiklar finns gratis tillgängliga i pdf från 2005 på tidskriftens hemsida. Gå till Barnbokens hemsida: www.barnboken.net

Utgivare
Svenska barnboksinstitutet
e-ISSN: 2000-4389

Redaktionsråd
Björn Sundmark, professor, Malmö högskola (Sverige)
Åsa Warnqvist, fil dr, Svenska barnboksinstitutet (Sverige)
Mia Österlund, docent, Åbo Akademi (Finland)
Olle Widhe, docent, Göteborgs universitet (Sverige)
Maria Jönsson, fil dr. Umeå universitet (Sverige)
Anne Skaret, fil dr, Høgskolen i Innlandet (Norge)

Redaktör
Åsa Warnqvist, Sbi

Recensionsredaktör
Hanna Liljeqvist, Sbi

Ansvarig utgivare
Lillemor Torstensson, Sbi

Kontakt
barnboken@sbi.kb.se
E-alerts. Sign up. Bild med länk
Prenumerationer
Barnboken är en open access-tidskrift vilket innebär att alla artiklar enbart publiceras i elektroniskt format och att de är helt gratis. Artiklar publiceras löpande. Det bästa sättet att få information om nya artiklar är att anmäla sig för e-alerts och på så sätt få ett e-postmeddelande när artiklar publiceras.

Hemsida
www.barnboken.net


Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning är Sveriges enda vetenskapliga tidskrift med fokus på barnlitteratur. Tidskriften startade 1977 och ges sedan 2010 ut som open access och finns i fulltext sedan 2005. Artiklarna är skrivna av forskare från olika delar av världen och granskas av en grupp etablerade forskare före publicering, sk peer review. Huvudspråk är svenska men redaktionen strävar efter att publicera artiklar även på engelska, norska och danska. Tidskriften ges ut med stöd från Vetenskapsrådet.

Abstract/artiklar kan sändas in löpande - se tidskriftens hemsida.

Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning indexeras bland annat i MLA International Bibliography, DOAJ Directory of Open Access Journals, ERIH (The European Reference Index for the Humanities), Google schoolar och Ulrich’s Periodicals Directory


Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm