Barnboken publiceras sedan 2012 enbart i digital form. Lösnummer publicerade mellan 1977-2011 kan beställas i nedan.

Priser
Lösnummer 120 SEK inkl. porto
(nr 1, 2011 Aktuell nordisk barnlitteraturforskning 190 SEK inkl. porto)

Priser till utlandet
Lösnummer 100 SEK + porto, Europa 122 SEK, Övriga världen 155 SEK
(nr 1, 2011 Aktuell nordisk barnlitteraturforskning 150 SEK + porto)

Betalning görs till Bankgiro 5956-8485. Märk betalningen med ditt efternamn/organisation. Först när Svenska barnboksinstitutet erhållit betalningen skickas tidskriften till angiven leveransadress.
Fyll i formuläret nedan så komplett som möjligt.

 

Information om Barnboken: 
År:
Nr:
Antal:
Övrig information
  
Skickas till: 
Namn:
Postadress:
Postnummer:
Postort:
Telefon:
E-post:
Fakturaadress om annan än ovan:
 

Lagring av personuppgifter.
Genom att jag skickar frågan ger jag mitt samtycke till att personuppgifterna ovan lagras.

The Swedish Institute for Children’s Books Phone +46 (0)8-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Opening hours
Odengatan 61 Fax +46 (0)8-54 54 20 54 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm