Lennart Hellsing-dagen 1 februari
Lennart Hellsings betydelse för barnlitteraturen i Sverige kan inte överskattas. Under 1940-talet och fram till idag har han förnyat barnbokens form och innehåll, framförallt genom egen produktion, men också genom framställning av barnbokskritik och debattartiklar. Tidigt insåg han barns behov av inte bara text och bild, utan också musik, rörelse och dans. Lennart Hellsings bilderböcker förnyade illustrationskonsten för barn radikalt med bilder av konstnärer som Stig Lindberg och Poul Ströyer för att bara nämna ett par av de han okonventionellt samarbetade med.

Här arrangeras en halvdag om Lennart Hellsings betydelse för språkutveckling och illustratörskonsten. Hur hans texter med språklekar öppnade upp och gav möjligheter för konstnärernas skapande. Dessutom utdelning av Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris.

Medverkar gör bland andra Ylva Karlsson, Lena Kåreland, Lotta Olsson, Jöns Mellgren och Pella Myrstener.

Program (pdf)
Medverkande (pdf)

Tid och plats
Onsdagen den 1 februari kl. 15 till ca kl. 19.00. Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. T-bana Odenplan. Fri entré, ingen förhandsanmälan.

Mingel med bubbel i biblioteket efter programmet.

I samarbete med Lennart Hellsing-sällskapet.

Med stöd från Stockholms stad, Svenska Tecknare, Svenska barnboksakademin, Rabén & Sjögren, Sveriges Författarförbund.

 

Svenska barnboksinstitutets Lennart Hellsing-pris 2017 tilldelas författarna och illustratörerna Emma och Lisen Adbåge för "Halsen rapar, hjärtat slår – rim för 0–100 år!", utgiven av Natur och Kultur 2016.  

Omslag till Halsen rapar, hjärtat slår

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm