Sagaarkivet - guldgruvan på Odengatan 61

Med utgångspunkt i Svensk Läraretidnings förlags och Barnbiblioteket Sagas verksamhet belyser och dokumenterar Saga-arkivet så gott som hundra år av svensk kulturhistoria. Arkivet som innehåller 22 hyllmeter finns på Svenska barnboksinstitutet. I anslutning till vandringsutställningen "En sagolik skola - Folkskolan 175 år!" arrangerar Svenska barnboksinstitutet programmet "Sagaarkivet - guldgruvan på Odengatan 61"

Program kl. 18-19.30
Inledning. Lillemor Torstensson, Svenska barnboksinstitutet

Karin Mossed, Svenska barnboksinstitutet presenterar forsknings-projektet "Boken till barnet – att skapa, förvalta och förmedla ett kulturarv genom Barnbiblioteket Saga."


”Replikerna ska vara Astrid Lindgrenskt roliga. Vilket de inte är!” Om Sagabibliotekets pjäser.
Martin Hellström, forskare, Linnéuniversitetet.


"Gud välsigne farbrojutomten. Tillönskas Jertligt Signe Henriksson, 8 år." Exempel ur Saga-arkivets många personliga brev från folkskolebarn till ”Fabrojutomte”, d.v.s tidningen Jultomtens redaktör. Gitten Skiöld, pedagog och utställningsproducent.

Tid och plats: 26 april kl. 18-19.30 på Svenska barnboksinstitutet, Odengatan 61, Stockholm. Ingen förhandsanmälan. Fri entré. Filmas.

Medverkande:
Martin Hellström är lektor i barnlitteratur vid Linnéuniversitetet och har arbetat med Astrid Lindgrens pjäser och Maria Gripes författarskap. Nu ägnar han sig åt Sagabibliotekets pjäser i relation till de sagospel Lindgren skrivit, parallellt med läsningen av Gripes verk tillsammans med en barngrupp som samtalar om verken. Han är bosatt i Vadstena, där han är ledare för flera barnteatergrupper.

Gitten Skiöld har initierat och varit producent för utställningen ”En sagolik skola - Folkskolan 175 år”. Hon är lärare, läromedelsförfattare och arbetar bl a med utställningar – det allra mesta om och för barn.

Programmet ingår som en del i projektet "En sagolik skola - folkskolan 175 år!" Lärarstiftelsen i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund, Lärarförbundet, Svenska barnboksinstitutet och Sveriges Museer.

Om Saga-arkivet
Med utgångspunkt i Svensk Läraretidnings förlags och Barnbiblioteket Sagas verksamhet belyser och dokumenterar arkivet så gott som hundra år av svensk kulturhistoria. Här speglas förlagets administrativa verksamhet (protokoll, liggare, räkenskaper), utgivning (publicerade och refuserade manuskript, manuskriptomdömen, illustrationer, noter, trycksaker) och förlagsredaktörernas personhistoria. Brevserien hör till en av Saga-arkivets mest omfångsrika delar. Förlagets korrespondens finns samlad i mer än 50 arkivkapslar, med brev från bl.a. författare, konstnärer, folkskollärare, tryckerier, bokhandlare och barn. Den visar på utgivningens konstnärliga spännvidd och ambitioner samt förlagets kontaktnät och anseende i kulturkretsar. I arkivet finns även dokumentation kring barntidningen Jultomten och mycket mer.

Bland brevskrivarna kan nämnas Gösta Adrian-Nilsson, Sophie Elkan, Albert Engström, Gustaf Fjæstad, Emilia Fogelklou, Hilma af Klint, Carl Larsson och Henrik Schück. Brevsamlingen visar på utgivningens konstnärliga spännvidd och ambitioner samt förlagets kontaktnät och anseende i kulturkretsar.

 

Omslag till häfte 1, 1899 av Barnbiblioteket Saga

Omslag till häfte 1, 1899 av Barnbiblioteket Saga

Martin Hällström. Foto: Tekla Hagberg
Foto: Tekla Hagberg
Gitten Skiöld. Foto: Egen

www.ensagolikskola.se/

loga till en sagolik skola

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm