Utlysning av NBI-stipendet 2018

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018

Kari Skjønsberg (1926-2003) var forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole.

Fondets formål er å stimulere til forskning, herunder også kunstnerisk forskning, og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur.
Stipendet er på kr 50 000.

Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante.

Potensielle søkere oppfordres til å orientere seg i forskningsfeltet før søknaden blir sendt, for eksempel ved å følge med på de digitale tidsskriftene Barnelitterært Forskningstidsskrift og Barnboken, og på NBIs nettsider.

Mottaker av NBI-stipendet 2018 forplikter seg til å presentere sitt arbeid enten i form av en fagartikkel eller en forelesning/formidlingssituasjon ved et arrangement i NBIs regi i løpet av kalenderåret 2018 eller etter nærmere avtale.

Slik søker du på NBI-stipendet

Søknadsfrist er 15. januar 2018.

For ytterligere informasjon, kontakt fondets styreleder Nina Goga på mobil: 416 32 707, eller e-post: nina.goga@hvl.no,
eller NBIs direktør Kristin Ørjasæter på mobil: 416 82 158, eller e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm