ELSA - Sbi:s katalog
Här söker du bland referenser till examensarbeten och studentuppsatser i Sbi:s bibliotek; ett mindre antal finns även i fulltext.

DIVA
avhandlingar och andra publikationer i fulltext från ett antal nordiska universitet och högskolor.

Uppsök
är en söktjänst för svenska examensarbeten och studentuppsatser i fulltext som skrivs på svenska universitet och högskolor.

BADA
är ett system för digital publicering av material från Högskolan i Borås. Här finns avhandlingar och artiklar från högskolans forskare, uppsatser från högskolans studenter och andra digitala samlingar.

 Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm