Forskning - SBI

Sbi arbetar med att främja forskning inom det barnlitterära området samt sprida information om forskningsresultat. Institutets vetenskapliga skriftserie samt Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning är viktiga instrument för publicering av ny svensk forskning, såsom avhandlingar, monografier, bibliografier, uppsatser och artiklar. Sbi arrangerar också konferenser, seminarier och andra evenemang med forskaranknytning.

2013 tillträdde Åsa Warnqvist forskartjänsten på Sbi. Syftet är att stärka institutets forskningsfrämjande verksamhet och att i än högre grad sprida kunskap och kännedom om tidigare och pågående forskning inom det barnlitterära fältet bland pedagoger, bibliotekarier, media, författare, illustratörer och den intresserade allmänheten. I tjänsten ingår bland annat redaktörskap för Svenska barnboksinstitutets tidskrift Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning och tid för egen forskning i Svenska barnboksinstitutets regi.


 

Åsa Warnqvist. Foto: Eva Dalin
Åsa Warnqvist
Foto: Eva DalinSvenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm