fil dr

Ämnen:
1) L. M. Montgomery in Sweden.
Kommentar: Postdoktoralt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse samt Svenska barnboksinstitutet. Syftet är att undersöka betydelsen av den kanadensiska författaren Lucy Maud Montgomerys verk, framför allt Anne på Grönkulla, för aktörerna i det svenska litterära systemet, med tonvikten lagd på läsare (utifrån ett insamlat material av ca 300 läsupplevelser), kritiker och författare (fr.a. Astrid Lindgren). Projektet rör sig huvudsakligen inom områdena litteratursociologi, genusvetenskap och receptionsforskning.
Nivå: Postdoktoral
Publiceringsform: Böcker och artiklar (engelska och svenska)
Beräknat publiceringsdatum: 2018 (bok)

Institution: Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet
Adress: 106 91 Stockholm
E-post: asa.warnqvist@littvet.su.se

2) Skildringar av flykt i bilderböcker utgivna 2015 och 2016. (Artikelmanus)
3) Sexualitet och könsuttryck i svensk samtida barn- och ungdomslitteratur. (Artikelmanus)
4) Från könsschabloner till -överskridningar i serieromaner för ungdomar. (Antologikapitel)
Nivå: Postdoktoral
Publiceringsform: Artiklar och kapitel
Beräknat publiceringsdatum: 2017

Institution: Svenska barnboksinstitutet
Adress: Odengatan 61, 113 22, Stockholm
E-post: asa.warnqvist@sbi.kb.seSvenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm