Nr 143

Omslag till Till arbetet! av Birgitta Theander
Theander, Birgitta: Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920–65. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2017.

Nr 144

Nr 144 i Sbi:s skriftserie
Lars Wallner: Framing Education. Doing Comics Literacy in the Classroom. Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2017

Nr 140

nr 140 i Sbi:s skriftserie

Samtida svensk ungdomslitteratur. Analyser. Red. Åsa Warnqvist. Lund: Studentlitteratur, 2017.
 

Nr 141

Omslag till nr 141 i skriftserien

Wistisen, Lydia: Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010. Lund: ellerströms, 2017. Diss. Stockholm.

 

Nr 142

Omslag till nr 142 i Sbi:s skriftserie

Choi, Sun-Kyoung: Kraften att älska, makten att tjäna. Religion, emancipation och den kvinnliga skapande kraften i Jeanna Oterdahls sagor 1908–1927. Umeå: Två Förläggare Bokförlag, 2017. Diss. Umeå.

Nr 137


Alkestrand, Malin, Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete. Göteborg: Makadam, 2016.

Nr 138

nr 138 i Sbi:s skriftserie
Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur: analyser, Red. Maria Andersson och Elina Druker. Lund: Studentlitteratur, 2017

Nr 139

Omslag till Magnus Öhrns Pojklandet. nr 139 i Sbi:s skriftserie
Öhrn, Magnus, Pojklandet – pojken i svensk barn- och ungdomslitteratur, Stockholm: CKM Förlag, 2017

 Nr 136

nr 136 i Sbi:s skriftserie

Andrea Räder, Bröderna Grimm - inte bara Snövit: En biografi. Tvilling Förlag, 2016.

 

Nr 135

Omslag till nr 135 i Sbi:s skriftserie

Martin Hellström, Pippi på scenen. Astrid Lindgren och teatern, Stockholm: Makadam, 2015.

Nr 134

Omslag till nr 134 i Sbi.s skriftserie

Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap, Red. Helene Ehriander och Martin Hellström. Stockholm: Liber, 2015.

Nr 133

Kulla-Gulla och alla de andra. Martha Sandwall-Bergström 100 år. Red. Helene Ehriander och Eva Söderberg. Växjö: Linnaeus University Press, 2015.

Nr 132

Boglind, Ann & Nordenstam, Anna, Från fabler till manga 2. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur. Malmö: Gleerups, 2016.

Nr 131

Boglind, Ann & Nordenstam, Anna, Från fabler till manga 1. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteratur. Malmö: Gleerups, 2015.

Nr 130

bokomslag nr 130 i Sbi:s skriftserie 

 

Törnqvist, Lena, Man tar vanliga ord. Att läsa om Astrid Lindgren. Lidingö: Salikon, 2015

Nr 129

Omslag till Olle Widhes Dö din hund 


Widhe, Olle, Dö din hund. Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år.Lund: Ellerströms, 2015

Nr 128

Nr 128 i Sbi:s skriftserie
 

Cecilia Axell, Barnlitteraturens tekniklandskap. En didaktisk vandring från Nils Holgersson till Pettson och Findus. Diss. Norrköping: Linköpings universitet, 2015

 Nr 127

Omslag till nr 127 i Skriftserien

Kalejdoskopiska läsningar. Vänbok till Janina Orlov. Red. Maria Andersson, Elina Druker, Maria Lassén-Seger och Mia Österlund. Åbo: Juvenes Print, 2015.

Nr 126

Denna dagen ett liv, nr 126

Andersen, Jens, Denna dagen, ett liv. En biografi över Astrid Lindgren.
Stockholm: Norstedts, 2014

Nr 125

 
Emanuelsson, Lars & Ekman, Oskar, Gustaf Tenggren – en biografi. Stockholm: Kartago, 2014.

Nr 124

Omslag till Elina Drukers bok Eva Billow, nr 124 i Sbi:s skriftserie

 
Druker, Elina: Eva Billow: bilderbokskonstnär och författare. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2014.

Nr 123

Omslag till Flicktion nr 123

Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen. Red. Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark. Malmö: Universus Academic Press.

Nr 122

En fanfar för bilderboken

 
En fanfar för bilderboken! Red. Lena Eriksson, Ulla Rhedin och Oscar K. Stockholm: Alfabeta/Nordiska Akvarellmuseet, 2013.

Nr 121

Omslag till Gerda Helena Lindskogs Norrbarn nr 121 i Sbi:s skriftserie

Lindskog, Gerda Helena: Norrbarn. Norrland i 1900-talets svenskspråkiga barn- och ungdomslitteratur. Umeå: h:ström – Text & Kultur, 2013.

Nr 120

Bokomslag till I Skinnstrumpas fotspår av Yvonne Pålsson

Yvonne Pålsson: I skinnstrumpas spår. Svenska barn- och ungdomsböcker om indianer, 1860– 2008. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2013. Fulltext i Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Nr 119

Barnlitteraturens värden och värderingar. Bokomslag

Barnlitteraturens värden och värderingar. Red. Sara Kärrholm & Paul Tenngart. Stockholm: Lund: Studentlitteratur, 2012.

Nr 118

Bildbibliografi: Astrid Lindgrens skrifter 1921-2010. Bokomslag


Bengtsson, Lars: Bildbibliografi över Astrid Lindgrens skrifter 1921-2010. Lidingö: Salikon förlag, 2012.

Nr 117

Till en evakuerad igelkottfestskrift till Maria Nikolajeva = Celebrating a displaced hedgehog : a Festschrift for Maria Nikolajeva. Red. Maria Lassén-Seger & Mia Österlund. Stockholm : Makadam förlag, 2012.

Nr 116

Lotta Paulin: Den didaktiska fiktionen: konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400-1750. Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis, 2012. (Stockholm studies in history of literature, Nr 54). – The didactic fiction: the construtction of role models from the perspective of literature for children and young adults 1400-1750. Diss. Stockholm. Fulltext i Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Nr 115

Omslag till Synligt/osynligt av Annika Gunnarsson

Annika Gunnarsson, Synligt/osynligt: receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2012. – Visible/invisible. The reception of the visual in the books about Alfie Atkins. Diss. Stockholm.

Nr 114

Eva Wahlström: Fria flickor före Pippi: Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis – Astrid Lindgrens föregångare. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2011. Diss. Göteborg.

Nr 113

I litteraturens underland: festskrift till Boel Westin. Red. Maria Andersson & Elina Druker. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2011. – A book to celebrate Boel Westin.

Nr 112

Omslag till Förpackningens förvandlingar

Martin Hellström: Förpackningens förvandlingar: konsumtion och karneval i barnboken. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2011. – Transformations of the package: consumption and carnival in children’s literature. Diss. Linköping.

Nr 111

Lennart Hellsing: Broder & systrar! : brev i urval 1944-2011. Red. Nisse Larsson. Stockholm: Lennart Hellsing-sällskapet, 2011.

Nr 110

Omslag till Aktuell nordisk barnlitteraturforskning

Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet, 2011. Fritt tillgänglig på www.barnboken.net

Nr 109


Sara Van Meerbergen: Nederländska bilderböcker blir svenska: en multimodal översättningsanalys. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2010 (Stockholm studies in Scandinavian philology, nr.54). – Dutch picture books become Swedish: a multimodal translation analysis. Diss. Stockholm. Fulltext i Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Nr 108

Maria Andersson: Att bli människa: barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts,Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880–1910. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2010. – Being human: children, morality and gender in the works of Amanda Kerfstedt, Helena Nyblom and Mathilda Malling 1880–1910. Diss. Stockholm.

Nr 107

Mary Ingemansson: ”Det kunde lika gärna ha hänt idag”: Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2010. – ”It could just as well have happened today”. Maj Bylock’s ”Drakskeppstrilogi” [Dragon Ship trilogy] and historical consciousness in ten- to twelve-year-olds.  Diss. Lund.

Nr 106

Mia Franck: Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman. Åbo Akademis förlag, 2009. – Empowered innocense. Heterosexual developmental imperative in Swedish young adult fiction. Diss. Åbo.

Nr 105

 

Monica Nordström-Jacobsson: Peter Pohls litterära projekt: en tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen Janne, min vän. Luleå: Umeå universitet, 2008. – Peter Pohl’s literary project: a thematic study with his first novel Janne, min vän as a point of departure. Diss. Luleå. Fulltext i Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Nr 104

Hoffmann, E.T.A.: Det främmande barnet.  (pdf 390 kb). Översättning: Barbara Knochenhauer. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet, 2008. 
(Titeln finns endast som pdf)

Nr 103

Elina Druker: Modernismens bilder: den moderna bilderboken i Norden. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2008. Diss. Stockholm.

Nr 102

Svensson, Conny: Pli på pojkar: från Dumas till Kar de Mumma. Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2008.

 

Nr 101

Kriström, AnnaKarin: De gränslösa böckerna: om Hans Alfredson och Barbro Lindgren i 60- och 70-talen allålderslitteratur.  Stockholm: Eriksson & Lindgren, 2008. – The boundless books.

 


UppSvenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm