Instiftat 1999 av Martha Sandwall-Bergström genom Stiftelsen Martha Sandwall-Bergströms författarfond. Utdelas vartannat år till en i Sverige bosatt författare, i första hand en barn- och ungdomsförfattare, vilken på svenska språket offentliggjort ett eller flera förtjänstfulla prosaverk, gärna centrerade kring de stora existentiella frågorna. Diplom samt penningsumma. Vartannat år utdelar stiftelsen ett eller flera stipendier till förtjänta författare och/eller forskare inom barn- och ungdomslitteraturområdet.

 
2017 Forskarstipendier: Martin Hellström och Kelly Hübben samt författaren Katarina Kieri
2016 Ulf Stark
2015 Helen Asklund, Birgitta Theander och Lydia Wistisen (forskarstipendium)
2014 Åsa Lind
2013 Magnus Öhrn (forskarstipendium)
2012 Gunna Grähs
2011 Lotta Paulin (forskarstipendium) 
2010 Janne Lundström
2009 Maria Andersson och Annika Gunnarsson (forskarstipendium)
2008 Anita Eklund Lykull
2007 Elina Druker (forskarstipendium)
2005 Ingen utdelning
2003 Bo R. Holmberg
2002 Helene Ehriander (forskarstipendium)
2001 Annika Holm
2000 Eva Söderberg (forskarstipendium)
1999 Ann-Madeleine Gelotte

 Svenska barnboksinstitutet Växel 08-54 54 20 50 info@sbi.kb.se >> Öppettider
Odengatan 61 Bibliotek 08-54 54 20 60 biblioteket@sbi.kb.se
113 22 Stockholm